Mijn visie:
Uitvaart op maat. Gewoon omdat iedereen anders is...

De visie van mijn uitvaartonderneming gaat uit van het gegeven dat ieder mens uniek is. Daaruit vloeit voort dat elk mens recht heeft op een uitvaart die bij hem of haar past. Ook voor u als nabestaande is het belangrijk dat u op een goede en eigen manier afscheid neemt. Daar heeft u ruimte en tijd voor nodig. Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden om uw eigen invulling te geven aan de uitvaart. Want met een passend afscheid zet u een belangrijke eerste stap in het rouwproces.

We zorgen er met elkaar voor dat de uitvaart verloopt zoals u zich had voorgesteld zodat u met een goed gevoel kunt terugkijken op deze bijzondere dagen.

Mijn werkwijze:
Ik ben er voor u. Ik begeleid u vanaf de melding van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie.

Bij het eerste contact wil ik graag weten wat er is gebeurd en luister ik naar uw verhaal. Ik informeer u over alle aspecten die met een uitvaart te maken hebben en begeleid u in het maken van keuzes. Daarbij bied ik meer dan de gebaande paden, misschien kan ik u op ideeën brengen waardoor de uitvaart nog passender wordt.

Omdat ik in deze periode intensief contact met u heb, weet ik haarfijn wat voor u van belang is om tot een persoonlijk afscheid te komen. Praktische zaken waarover u een besluit moet nemen zijn:  

  • De laatste verzorging van de overledene
  • De opbaring van de overledene
  • Begrafenis of een crematie?
  • Afscheid, waar, wanneer en hoe?
  • Invulling van de afscheidsbijeenkomst, afgestemd op uw geloofs- en/of levensovertuiging
  • Symbolen, muziek, een gedenkwoord en rituelen die bij u en uw dierbare passen
  • De rouwbrief en het maken van de tekst
  • Een overlijdensadvertentie
  • Overige zaken als vervoer, een kist of baar, consumpties e.d.  

U heeft als familie maar met één contactpersoon te maken en u krijgt alle tijd om keuzes te maken op het moment dat u eraan toe bent. Dat betekent dat ik ruimte en rust bied. Natuurlijk doe ik veel voor u maar ook stimuleer ik u om actief deel te nemen aan de voorbereiding en de uitvoering van de uitvaart. Ik ervaar elke keer weer dat nabestaanden dat juist prettig vinden.

Nagesprek:
Twee weken na de uitvaart neem ik contact met u op voor een eindgesprek. In dit gesprek hoor ik graag hoe het met u gaat en hoe u de begeleiding van Marjan van Wiggen Uitvaartzorg heeft ervaren. Ook kan ik u helpen met bedankkaarten of een bedankadvertentie.

We bespreken ook zaken als de asbestemming of een mogelijk monument. Desgewenst kan ik u voorlichten over begeleiding in het omgaan met rouw.